Kategorier
Uncategorized

Kallelse till årsmöte

Kallelse till Trolldansarnas årsmöte 2023 Söndag 26/3 kl. 17.00 i våra lokaler, vi bjuder på smörgåstårta.

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan samt ett förslag till stadgeändring kommer att anslås på hemsidan samt i lokalen senast en vecka innan årsmötet.

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet.

Som medlem har du möjlighet att lämna in förslag (kallas för motioner) att behandlas på årsmötet.
Alla medlemmar har rätt att skriva motioner. En motion kan handla om vad som helst som rör föreningen eller dess verksamhet.

Tänk på att varje motion bara ska ta upp ett ämne eller förslag och avslutas med en eller flera att-satser.
Att-satserna innehåller det man vill att årsmötet ska besluta. Sista dagen för att lämna in motioner till 2023 års årsmöte är 5 mars.

Årsmötesdokument finns här!