KALLELSE: EXTRA ÅRSMÖTE

Välkommen till extra årsmöte söndag 2/6 kl. 14.00 – 15.30 i våra lokaler. Vi bjuder på fika.

MÅNDAGTISDAGONSDAGTORSDAGSÖNDAG
11.30 – 13.00
Bugg Senior Forever

13.15 – 14.45
Bugg Grund Senior
15.30 – 17.00
Bugg Grund
18.00 – 19.30
Gammeldans Forts
18.00 – 19.30
Bugg G/M
13-55 år
18.00 – 19.30
Bugg M/A
18.00 – 19.30
Bugg G
13-55år
17.15 – 18.45
Bugg G/M
19.45 – 21.15
Bugg M/A
19.45 – 21.15
Bugg M
19.45 – 21.15
Busbugg
19.45 – 21.15
Medel
19.00 – 21.00
Trollsöndag

G = Grund, nybörjare, G/M = Grund/Medel, nybörjare forts, M = Medel, M/A = Medel/Avancerad, Busbugg = Avancerad, lägre tempo

NYHETER