Bli medlem

MedlemsavgIfter

Medlemskapet gäller 1 januari – 31 december
 
Barn upp till 18 år 50 kr
Ungdom (18 år till och med det år du fyller 26 år) 100 kr
Från det år du fyller 27 år och uppåt 200 kr.

Bli medlem