Hem Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Anmälan

  • Anmälan till kurs är bindande
  • För att delta i Trolldansarnas kurser krävs att du betalar medlemsavgift för det kalenderår kursen avser
  •  Du ansvarar för att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig
  • Par har förtur vid anmälan
  • Om någon i paret avbokar så hamnar den kvarvarande partnern tillbaka i kön
  • Singelanmälda paras ihop i turordning.

Vi vill att så många som möjligt ska få dansa med oss. Därför kommer vi vid singelanmälan ge förtur till de som inte ännu kommit med på en kurs, singelanmälda som kommit med på en kurs hamnar sist i kön. 2 veckor före kursstart stänger vi anmälan till kurserna. Då kommer vi se över om vi kan få in fler singlar med hjälp av utfyllnadsdansare. Först i samband med detta kommer du som singelanmält dig till flera kurser kunna antas till ytterligare kurser.

Önskemål om ändringar och kursbyten görs via mail till kurser@trolldansarna.com. Vi försöker tillgodose dem i den utsträckning det är möjligt. 

Du kommer inte att bli antagen till en kurs om du har tidigare obetalda avgifter hos oss.

Betalning 

När du blivit antagen erhåller du en bekräftelse och betalningsinstruktioner via e-post. 

För att bekräfta antagningen och säkra din plats betalar du kursavgiften innan senaste betalningsdag som finns angivet i antagningsbeskedet och är som regel 2 veckor efter antagning. Betalas inte avgiften senast i samband med påminnelse kan du mista din plats på kursen.

Återbetalning 

Betald kursavgift återfås vid sjukdom mot uppvisande av sjukintyg. 

Vid inställd kurs kan du välja att få deltagaravgiften återbetald eller att överföra det inbetalda beloppet till nästa kurs du anmäler dig till. 

Medlemsavgifter återbetalas ej. Yrkan om återbetalning görs till kassören med motivering på kassor@trolldansarna.nu.

Ångerrätt 

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela skriftligen via e-post till kurser@trolldansarna.com inom 14 dagar från det du blir antagen. Därefter är anmälan bindande. 

Kursledare 

Trolldansarna förbehåller sig rätten till ändring av kursledare.  

Inköpta kurser 

Bokningsreglerna kan variera lite när det gäller kurser som Trolldansarna köper in från extern leverantör bl a beroende på leverantörens villkor. 

Påminnelse 

Ignorera inte eventuella påminnelsefakturor. Om du anser att ett problem har uppstått i samband med din påminnelsefaktura bör du snarast kontakta vår kassör på kassor@trolldansarna.com.