Hem ÅRSMÖTE 2024

ÅRSMÖTE 2024

Välkommen till Trolldansarnas årsmöte söndag 24/3 kl. 19.00 i våra lokaler. Vi bjuder på smörgåstårta.

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse anslås både på hemsidan samt i lokalen senast en vecka innan årsmötet.

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 12 år har rösträtt på årsmötet.

Som medlem har du möjlighet att lämna in förslag (kallas för motioner) att behandlas på årsmötet.

Alla medlemmar har rätt att skriva motioner. En motion kan handla om vad som helst som rör föreningen eller dess verksamhet.
Tänk på att varje motion bara ska ta upp ett ämne eller förslag och avslutas med en eller flera att-satser.
Att-satserna innehåller det man vill att årsmötet ska besluta. 

Sista dagen för att lämna in motioner till 2024 års årsmöte är 25 februari. Skicka din motion till sekreterare@trolldansarna.com

Har du förslag på personer du tror kan bidra med sitt engagemang till föreningen? Tipsa valberedningen så snart som möjligt, men senast 25 februari på valberedning@trolldansarna.com